GRADJEVINA saznaj vise

infrastruktura

Kompanija MASTER’S aktivno učestvuje na infrastrukturnim projektima širom Republike Srbije i Zapadnog Balkana. Kompanija obavlja širok spektar usluga u građevini. Izgradnja sportskih i industrijskih hala, građevinski radovi u energetici, održavanje postojenja i fabrika, eletro-energetske mreže, mašinske konstrukcije i poslovi obrade metala, demontaža i montaža hala i postrojenja su samo deo usluga koje pruzamo.

visokogradnja

Potreban text

privredni objekti

U sektoru za privredni program kompanija nudi kompletnu izgradnju industrijskih hala i hala za višenamensku upotrebu, kao što su sportske hale, reciklažni centri, industrijski parkovi, servisi itd

hidrogradnja

Potreban text

BIOLOŠKI RADOVI

Zatravljivanje i ozelenjavanje parkova, uređenje zelenih površina, urbanih gradskih površina, pošumljavanje, zeleni pojasevi pored autoputeva, petlji, itd. su deo ponude u sektoru za biološke radove.

ZASTITA ZIVOTNE SREDINE saznaj vise

prečišćavanje otpadnih voda

Anaerobni proces prečišćavanja otpadnih voda je efikasan predtretman za prečišćavanje otpadnih voda sa visokom hemijskom potrebom kiseionika (HPK), kao što je formiranje pulpe i papirna idustrija, u kojem se organska materija pretvara u biogas, mešavinu metan gasa (CH4) i ugljen- dioksida (CO2) i dobija se mulj bogat hranljivim materijama. Biogas se može upotrebiti za grejanje ili proizvodnju električne energije. Mulj bogat hranljivim materijama se može upotrebiti kao đubrivo u poljoprivredi. Proces se odvija tako što se voda dovodi u rezervoare dubine do 3m gde ostaje nekoliko dana. Na dnu se formira talog ili mulj a na površini plivajuća kora koja sprečava prodor kiseonika. Voda se iz ovih rezervoara (laguna) odvodi u rezervoare sa biološkim (aerobnim) procesom. Upravljanje anaerobnim procesom zahteva pažljivo praćenje nekoliko parametara tokom procesa. Pre direktne upotrebe za proizvodnju električne energije, iz otpadne vode je potrebno hemijskim putem odstraniti sulfat.

izgradnja deponija

Kompanija MASTER’S nudi kompletnu pripremu tehničke dokumentacije kao i izgradnju modernih deponija. Izgradnja deponija po najnovijim ekološkim standardima obuhvata nekoliko koraka. Nakon snimanja terena, izrade studije izvodljivosti, pripreme tehničke dokumentacije, kao i pripreme idejnog rešenja, pristupa se izgradnji same deponije. Prvi sloj kod izgradnje tela deponije se sastoji od obično sastoji od sloja čvrste gline koja sprečava prodor tečnosti u telo deponije. Preko sloja gline postavlja se sloj PVC folije velike izdrživosti koji sprečava da se procedne vode iz otpada slivaju u zemlju i na taj način zagade podzemene vode. Na ovaj sloj se postavljaju perforirane cevi koje skupljaju procedne vode, koje su kontaminirane, i prosleđuju ih do rezervoara otpadnih voda, koje se nalazi u neposrednoj blizini tela deponije.

prečišćavanje vazduha

U sektoru za privredni program kompanija nudi kompletnu izgradnju industrijskih hala i hala za višenamensku upotrebu, kao što su sportske hale, reciklažni centri, industrijski parkovi, servisi itd

rušenje-dekontaminacija

Kompanija MASTER’S, kao deo svoje poslovne ponude, nudi usluge projektovanja i izvođenja radova na energetski efikasnim objektima. Prateći pozitivne evropske ekološke standarde i propise, dodatno smo se edukovali i obučavali kako bi kroz projekte energetske efikasnosti unapredili sredinu u kojoj živimo. Pored projektovanja i izviđenja radova na energetski efikasnim projektima, kompanija vrši proveru postojanja opasnih materija u zatvorenom prostoru. U cilju očuvanja zdravlja, vršimo pravilno uklanjaanje opasnih materija kako bi energetski efikasni objekti bili zdravi za dalju upotrebu. Prateći trend izgradnje modernih gradskih objekata (Smart City), kompanija MASTER’S nudi usluge rušenja objekata, skladištenja i reciklaže nastalog građevinskog kao i opasnog otpada, projektovanje i izgradnju energetski efikasnih objekata. Stručni tim kompanije sprovodi kompletne proračune upotrebe električne i toplotne energije i na osnovu dobijenih podataka projektuje energetski efikasne objekte koji zadovoljavaju sve ekološke standarde.

MAŠINSTVO saznaj vise

MAŠINSTVO

Pružanje usluga u mašinstvu predstavlja bitnu komponentu u poslovanju kompanije MASTER’S. Kompanija vrši izradu rezervnih delova mašina i opreme za potrebe elektroprivrede (termoelektrane, kopovi...), rudarske industrije, cementne industrije, ciglarske industrije, itd. Upotrebom najsavremenijih mašina za obradu metala (Waterjet i CNC mašine) vršimo najfiniju obradu po svim standardima. Koristimo HARDOX materijale uz standardnu primenu Cr, Ni, Mo, Mn itd. Kompanija pruža usluge redovnog održavanja postrojenja i proizvodnih pogona. Takođe, kompanija vrši usluge remonta i montaže svih vrsti elektromotora, eleveatora i pumpi za potrebe privredne industrije. Kompanija aktivno obavlja poslove servisiranja i održavanja nekoliko velikih privrednih subjekata u zemlji. Kompanija MASTER’S pruža usluge ugovaranja odlivaka od ugljeničkog čelika, manganskog čelika, čelika za poboljšanje, prohroma, sivog i nodularnog liva. Izradu pozicija vršimo na osnovu tehničke dokumentacije, modela, alata ili po uzorku kupca. U sklopu navedene ponude vršimo i snimanje pozicija, izradu tehničke dokumentacije, izradu modela, tehnologiju livenja kao i mašinsku i termičku obradu pozicija. U sklopu ponude za mašinstvo, kompanija MASTER’S nudi sledeće proizvode:  Reduktori  Zupčanici  Ozubljeni venci  Prstenovi  Valjci  Rolne transportera  Članci ili sekcije trakastih transportera

TRGOVINA saznaj vise

pneumatici

Kompanija MASTER’S se, pored infrastrukturnih i mašinskih radova, bavi i trgovinom. U svojoj ponudi možemo da ponudimo široku paletu proizvoda, počevši od HTZ opreme, opreme i alata za mašinstvo i građevinu do pneumatika, ulja.Takođe, vršimo plasman pneumatika svih dimezija i namena, sa transportom. Kompanija u svojoj ponudi ima kompletnu opremu potrebnu za mašinske i građevinske radove, i to: brusne ploče, rezne ploče, elektrode i ostale žice za zavarivanje, itd. Kompanija MASTER’S posreduje i u prodaju HTZ opreme, radnih odela, prsluka, zaštitnih cipela, šlemova, itd.

ulja i maziva

Nudimo ulja i maziva za industrijsku upotrebu: motorna ulja za motore, hipoidna ulja, ulja za automatske menjače, hidraulična ulja, reduktorska ulja, ulja za vazdušne i rashladne kompresore, emulzije i sve ostale vrste industrijskih ulja i masti.MASTER’S nudi robu iz zemlje i inostranstva po najpovoljnijim uslovima sa mogućnošću ekstra rabat.